Napoved dogodkov

LOGO Cer e1526635807755

logo rzv 2


ZGODOVINA PROTITURŠKEGA TABORA

 

vlcsnap 00022Tabor nad Cerovim je eden izmed manjših, vendar najlepše ohranjenih protiturških taborov na Slovenskem. Leži na 492 m visokem griču nad vasjo Cerovo v občini Grosuplje. Grič je bil poseljen že v prazgodovini, kasneje pa se je tu nahajala rimska trdnjava. Na ostankih rimske trdnjave so v 13. stoletju zgradili cerkvico sv. Nikolaja in jo verjetno konec 15. stoletja obdali z obzidjem.

Dokumenti o izgradnji tabora okoli že obstoječe cerkve žal niso ohranjeni. Kompleks naj bi bil zgrajen konec 15. stoletja in pred letom 1526. Popis cerkvenih dragocenosti iz leta 1526 ga sicer ne omenja, zato starejši viri izgradnjo datirajo po omenjenem letu. Vendar pa je sam sistem gradnje obzidja popolnoma primerljiv z obliko večjega števila taborov, ki so bili zgrajeni že pred tem letom.

tabor pri grosupljem01

Tabor nad Cerovim spada med manjše taborske komplekse in je bil premajhen, da bi za svoje obzidje sprejel večje število ljudi. Brez stolpov obsega le 32 m v dolžino in 18 m v širino. Okoliški vaščani so zatočišče ob udaru Turkov tako bolj verjetno poiskali v bližnji kraški jami Ledenici pod hribom (danes del Županove jame). V samem taboru pa so se nahajala skladišča in kašče za žito. Ob vzhodnem obzidju so pri obnovi Tabora arheologi naleteli na kamnite temelje treh približno enako velikih kašč, v eni izmed njih pa je ohranjen tudi tlak. Do tega odkritja na Slovenskem ni bil znan noben primer taborske kašče. Skladišča in kašče je skupaj z utrdbo varoval stalen čuvaj in določena skupina spretnih branilcev. Kompleks je bil tako neke vrste polvojaška postojanka v obrambnem sistemu in zaščita prometne povezave med Grosupeljsko kotlino in Turjakom.

 

Obzidje in obrambni stolpi

Taborsko obzidje s tremi stolpi je dokaj skromno in po obliki prilagojeno terenu. Neravno obzidje sledi strmemu skalnemu robu, zato je kompleks omejen natabor in cerkvica svnikolaja 5 20171001 1212928885 manjši prostor. Kamen so lomili sproti v bližnji okolici in tam tudi žgali apno, kar še danes kažejo vidni sledovi v okolici kompleksa. Točno v sredini obzidja se nahaja cerkev, med cerkvijo in obzidjem pa je 5,5m širok prazen prostor. Nekoliko širši je prostor za vhodom in ob okroglem stolpu. Okrogli stolp je hkrati edini pravi obzidni stolp. Obzidje je z zunanje strani v povprečju visoko 9,5m, nekoliko višje je le nad vhodom. Debelo je 71cm. Tabor je najbolje utrjen ob vhodni stranici, kjer je obzidje rahlo ukrivljeno kot posledica sledenju terena. Pot je po gotskem vzoru speljana tik ob obzidju, da so bili napadalci kar se da izpostavljeni. Vmes se je kot glavna ovira nahajal še glavni okrogli obzidni stolp. Napadalce v neposredni bližini zidu je bilo možno odbijati s konzolno nameščenega lesenega podstrešnega dela. Od tu so branilci izlivali vrelo vodo in smolo, metali kamenje, čebelje panje itd.

Vhod so varovale line v samem obzidju in napadalci iz severovzhodnega vogalnega stolpa. Vhod ni imel dvižnega mostu, temveč so branilci uporabljali preprostejši sistem obrambe vhoda - leseno konstrukcijo mostu oziroma mostovža, ki so ga ob nevarnosti preprosto podrli. Vhod je imel močna lesena ali celo okovana vrata in je bil zaradi težkega dostopa in višine 1,5m nad tlemi tako povsem varen.

SV in JZ vogalni stolp pravzaprav nista več prava obrambna stolpa, ampak gre bolj za izrinjen del obzidja, ki se odpira v notranjost tabora. Višina stolpov je ponekod celo manjša od obzidja in kaže na takrat modernejši način obrambe.

Obzidje je bilo z notranje strani visoko približno 4m, na vrhu pa zaščiteno z lesenim obrambnim hodnikom, ki je danes rekonstruiran. Nad zidanim je bil tudi leseni del utrdbe, v katerem so bile vsekane strelne line. Obrambni hodnik je imel dvokapno streho, krito s skrilnimi ploščicami ali lesenimi skodlami.

tabor in cerkvica svnikolaja 9 20171001 1432620867Strelne line so bile preproste pravokotne oblike, sestavljene iz lesenih klad, na vrhu pa so imele namesto oboka hrastov tramič.

Glede na število strelnih lin lahko sklepamo, da se je znotraj obzidja nahajalo 50-60 aktivnih branilcev, kar ni majhna obrambna sila. S takim številom so lahko že izvajali izpade iz utrdbe in preprečevali manjšim oddelkom prehod po nadzorovani cesti. Branilci so bili oboroženi večinoma s hladnim orožjem, s kratkimi kmečkimi meči, sulicami, kosami (sulica s stranskim rezilom) in samostreli.

 

Tabor nad Cerovim po koncu turških vpadov

Tabor nad Cerovim po koncu turških vpadov ni izgubil svoje funkcije in vrednosti, temveč se je ta zgolj spremenila. Ker naj bi kompleks spadal pod oblasttabor in cerkvica svnikolaja 18 20171001 1692445409 Turjaških grofov je možno, da so ga Turjačani uporabljali kot žitnico in utrdbo nad potjo do svojega posestva. Tabor je bil očitno tudi kasneje zanimiv za naselitev. V 20. stoletju so v okroglem stolpu prebivali cerkovniki – mežnarji. Glavni stolp so konec 19. stoletja prezidali in v njem uredili bivanjske prostore za mežnarja in njegovo družino. Nadstropje je bilo ob tej priložnosti preurejeno v sobo, kjer so odprtine za strelne line povečali v okna. V dozidanem delu je bila urejena danes črna kuhinja in veža, do katere vodijo kamnite stopnice. V kletnem delu stolpa so uredili hlev za živino.

V letih 1994-1999 je potekala sanacija Tabora. Obnovljena sta bila obzidje in mežnarija, rekonstruiran pa je bil tudi obrambni hodnik na notranji strani obzidja.

 

Vir: Wikipedia Prosta enciklopedija